KPA_Logo
Japanese Army Vessel Notice

Japanese Army Vessel Notice

20/06/23

Nakoimi aomata nako moarara riki bao ni bwatintia ao booti ao waa n akawa i tabon betio, kam a kaongoaki nte katanoata aio bwa iai rokon ana kaibuke ni buaka Tiaban are ena roko ao n roro imaeaon te rawa n rororake I tabon betio ma kam a butiaki nikabane bwa kam a taiaoka ni buti ni kararoa te kaibuke ni buaka aio nte raroa ae 500meters ni katobibia. Tia bubuti ami ibubuoki nakon aio ao ni kaongoia akana aki kakauongo.

Tina manga kaongongo te bong ao te tai are ena roko iai ngkana e matoa mai irouia.

Kam rabwa

CEO KPA